Workshops - ett urval!

Vi erbjuder workshops för exempelvis idégenering, metodutveckling, produktutveckling, kompetenshöjning, teamutveckling och individutveckling. En workshop fördjupar både lärande och utveckling genom kombinationen av teori, övningar, diskussion och reflektion. Detaljerad processdesign tas fram efter samtal med dig, och anpassas beroende på syfte, önskat resultat samt deltagarnas förutsättningar och förväntningar. I större grupper är vi ofta två facilitatorer och använder den interaktiva tjänsten Mentimeter för att säkra engagemang och input.

Vi skräddarsyr också företags- och teamspecifika workshops och kurser - kontakta oss så kikar vi på ett relevant upplägg tillsammans. Nedan teman finns också i föreläsningsformat.

PRIS: 20 000 - 60 000 kr exkl. moms beroende av tid, gruppstorlek och behov av specialanpassning

 
 

DIGITALA TRENDER 2018

Workshop: Digitala trender 2019, och hur ni bör agera på dem

Alla företag befinner sig i digital transformation och måste förhålla sig till trender och förändringsvågor gällande teknik, värderingar och beteenden som pushats fram av det omvälvande paradigmskifte vi nu befinner oss i. På denna workshop får du koll på de viktigaste trenderna 2019 och hur de påverkar era kunder och därmed er affär. Genom teori, övningar och reflektion går du från sessionen med en konkret lista med ämnen ni bör utforska vidare.

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
kelly-sikkema-251938-design-thinking.jpg

DESIGN THINKING

Workshop: Upplev kraften i metoden design thinking

Design Thinking är en filosofi och ett angreppsätt med fokus på att jobba användarcentrerat genom hela innovationsprocessen. Denna workshop ger ökad förståelse för metoden, konkreta verktyg samt hands-on resultat gällande ett aktuellt problem eller behov. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
luke-carliff-182852-growth-hacking.jpg

GROWTH HACKING

Workshop: Utveckla din digitala affär genom growth hacking

Growth Hacking handlar om att vara fullt fokuserad på tillväxt. I denna workshop gör vi en genomlösning av er digitala affär och tar fram kreativa lösningar inom områdena Acquisition, Activation, Retention, Refferal och Revenue. Workshopen kan vinklas mot marknadsföring/sociala medier eller mot produktutveckling. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
bench-accounting-49906-Ideation.jpg

IDÉGENERERING

Workshop: Förstärk er kreativitet genom metoder för idégenerering

Vår utgångspunkt är att alla människor är kreativa. Målet med denna workshop är att ta fram idéer för lösningar på ett specifikt behov/problem eller en identifierad möjlighet. Vi använder olika metoder för att först öppna upp och sedan smalna av, fördjupa och prioritera. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
ross-findon-303091-digital-transformation.jpg

DIGITAL TRANSFORMATION

Workshop: Förstå & förlös digital transformation

Alla företag och organisationer idag påverkas av digitalisering och den exponentiella teknikutvecklingen. Det ställs idag helt nya krav på företag, ledare och medarbetare. I denna workshop säkrar vi en gemensam förståelse för digital transformation och teamets/organisationens utmaningar och möjligheter. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
rodion-kutsaev-184298-social-media.jpg

SOCIALA MEDIER & NÄTVERK

Workshop: Förlös potentialen i era sociala medier och nätverk

För att bli framgångsrik i sociala medier behöver vi först öka förståelsen. Vi utgår från mänskliga drivkrafter, hjärnans behov och hur Internet och tekniska algoritmer fungerar. Därefter kartlägger vi i vilka kanaler vi bör finnas, vad vi ska göra och hur vi ska kommunicera för att lyckas just där. Workshopen ger fördjupad förståelse för sociala mekanismer och en konkret action plan att arbeta vidare utifrån. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
giu-vicente-353332-kundförståelse.jpg

KUNDFÖRSTÅELSE

 

Workshop: Upptäck kraften i genuin kundförståelse

Varför finns vårt företag till? Vad säljer vi, egentligen? I denna workshop går vi på djupet i vad kunden faktiskt behöver och varför de använder vår produkt/tjänst. Vi utmanar vilken bransch vi är i, var konkurrens kan komma ifrån och vad som faktiskt är vårt existensberättigande. Workshopen ger ökad förståelse för kunden och nya idéer för hur erbjudandet kan utvecklas. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

rawpixel-com-284723-vision.jpg

VISION & STÄRKANDE BETEENDEN

Workshop för team: Samskapa vision och identifiera stärkande beteenden

Grunden för ett effektivt och framgångsrikt team är en gemensam vision och en trygg, öppen och stärkande kultur. Denna workshop stöttar teamet i att visualisera visionen och göra den gemensam, samt identifiera de beteenden och den kommunikation som krävs för att de ska nå dit de vill. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
matthew-henry-86779-feedback.jpg

FEEDBACKKULTUR

Workshop för team: Utveckla en trygg och utvecklande feedbackkultur

Målet med denna workshop är att öka teamets förståelse för utvecklande feedback, ge dem konkreta verktyg och så frön för nya beteenden. Vi går igenom varför feedback är viktigt samt hur man effektivt ger och tar emot feedback, både till varandra och till sig själv. Denna workshop ger deltagarna både stärkt självförtroende och självinsikt samt fördjupar relationerna i teamet. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 
patrick-perkins-350622-process-design.jpg

PROCESSLEDNING & FACILITERING

Workshop: Introduktion till processdesign & facilitering

Processdesign är förmågan att planera och strukturera upp en process med diverse workshopmoment utifrån ett önskat slutresultat. Facilitering är förmågan att aktivt leda teamet genom denna process - med målet att teamet ska nå sitt syfte och sina mål. Denna workshop stärker deltagarna i att själva börja designa processer, leda team och facilitera workshops. 

Tid: 3 - 8h
Deltagare: 3 - 20 personer

 

Vi vill lyssna på dig

Vi hjälper dig att ta fram en lärandeupplevelse som tar dig och ditt team framåt. Ring eller maila oss, så tar vi det vidare därifrån. 

 

Tack till de fantastiska fotograferna på Unsplash för foton: Growthhacking: Luke Carliff, Digital Transformation: Ross Findon, Teamwork: Priscilla Du Preez, Vision: rawpixel.com, Feedback: Matthew Henry, Social Media: Rodion Kutsaev, Process design: Patrick Perkins, Design Thinking: Kelly Sikkema, Ideation: Bench Accounting, Kundförståelse: Giu Vicente, Digitala trender: Andy Kelly