Digital transformation

Fokusera på hur:et så löser sig vad:et!

Stampen i rekonstruktion. Den digitala stressen och pressen ökar. Just nu sitter (förhoppningsvis) varenda bolag i Sverige och funderar över framtidens affärsmodell och vad de ska sälja för produkter och tjänster i digitalsamhället. De flesta har förstått att en genomgripande förändring är nödvändig. 

I en snabbföränderlig digital värld är det dock svårt att veta VAD man ska göra för att lyckas. VD kan inte komma på det själv, inte heller ledningsgrupp eller styrelse. Speciellt inte om både styrelse och ledning saknar digital kompetens, vilket både dennaoch denna DI Digital-artikel lyfte för några månader sedan.

Den nyutgivna boken “Att leda digital transformation” tar upp denna problematik och erbjuder också en lösning. Istället för att fokusera på vad:et bör bolagen fokusera på hur:et. Det vill säga processer och metoder, vilken kompetens som behövs, vilken kultur som ska skapas och så vidare, för att skapa de allra bästa förutsättningarna för innovation. Det är alltså organisationen i det dagliga arbetet som ska knäcka allt det nya - inte ledningen. Fördelen med detta mind-set är att det är betydligt enklare att prata om dessa frågor, och komma till skott. 

Hur-mind-setet är superviktigt, eftersom det inte handlar om att komma på EN ny affärsmodell, för att sedan andas ut, utan att befinna sig i en löpande innovationsprocess.

Det handlar om att skapa en organisation som har en hög digital mognad i relation till samtiden, utmanar sig själv, och förändrar stort och smått hela tiden. Att göra exempelvis som Google, där 20% av företaget alltid jobbar med förändring av existerande affär och 10% jobbar med helt nya idéer och innovationer. Att inte vara rädd för kannabalisering utan se till att man disruptar sig själv istället för att någon annan gör det. Att förstå att projekt kommer att misslyckas och skapa en kultur där det är okej (se den här översikten över alla projekt som Google lanserat och sedan skrotat).

Några som alltid pratat om HUR är Hyper Island. Utbildningen startade i Karlskrona 1996 och redan på den tiden pratade man om hur:et och vad:et och hur de samspelar. Det jag själv tog med mig från mina studier på Digital Media Creative på Hyper Island för tio år sedan var bland annat insikter kring vad mycket energi och framåtrörelse som frigörs i ett team när man har en välkomnande inställning till konflikter och aktivt arbetar med feedback och reflektion. Och, vad långt man kommer med bra ledarskap, högt eget ansvar, förtroende för andra och ständigt lärande.

Så, vad innebär detta i praktiken?

Jag tror och hoppas att kompetens kring processledning, facilitering och agil coachning kommer att stå högre i kurs och att HR får en mer aktiv och integrerad del i verksamheten.

Och, att man tydligare ser och mäter den ekonomiska vinningen i det som tidigare benämnts som mjuka värden, som exempelvis kultur, organisationens "varför?" och värderingar. Som någon vis person sa - kultur käkar strategi till frukost.

Köp- och lästips: Att leda digital transformation