Fokus på hur:et i den digitala transformationen, eller... därför heter vi Studio How!

Om att skapa organisationer som utgår från styrkan i individen och teamet, och organiserar sig efter hur man kan skapa värde både för sig själv, för planeten och för oss människor. I vår snabbföränderliga, oförutsägbara och instabila värld.

Vad ligger bakom bolagsnamnet Studio How? Vad menar jag med meningsfulla upplevelser, för användare och människor? Och, vad spelar digitaliseringen för roll i detta? Jo, det ska jag berätta. För att göra det behöver jag gå hundra år tillbaka i tiden och göra upp med ett antal föreställningar som utgör normen i näringslivet, såsom jag uppfattat det genom alla företag jag träffat genom mitt jobb som konsult (motbevisa mig gärna!).

Låt oss börja med lite fakta. Fakta som vid första anblick inte verkar hänga ihop men vid en djupdykning är sammanflätade.

  • Endast 16% uppger att de är engagerade på arbetet i Sverige enligt Gallup’s senaste mätning (13% är snittet worldwide).
  • Sverige är det land av alla länder som rankar högst på både sekularisering och Self Expression enligt The Global Cultural Map.
  • 72% säger att det är ganska viktigt eller mycket viktigt att kunna arbeta flexibelt, enligt Jusek.
  • Balans mellan arbete och privatliv ett av de viktigaste karriärmålen enligt Universum.

Just nu befinner sig många företag och organisationer i den så kallade “digitala transformationen”. Redan här måste vi börja ifrågasätta. Organisationer är vana att genomföra förändringar som projekt och tror att de kan gå från A till B. I detta fall går det inte. Det handlar istället om att gå från A till X, där X är ett tillstånd av ständigt transformation. Snabbrörlig utveckling. Konstant förändring.

I den digitala transformationen, som många organisationer alltså tänker sig är en övergående fas, så är man besatt av att hitta lösningar. Det vill säga - komma på VAD man ska göra. Kanske lansera en app, ändra affärsmodellen, skapa digitala kundmöten, lansera en e-handel. I boken Att leda digital transformation ges en värdefull rekommendation - att istället för att fokusera på VAD man ska göra, fokusera på HUR man ska arbeta för att hela tiden komma fram till vad man ska göra. Gång på gång.

Okej. Vi backar några steg. Varför kan man inte gå från A till B? Varför bör man inte först och främst fokusera på vad:et? Varför kan man inte göra som man alltid har gjort?

Först och främst. Det finns mycket som inte har förändrats. Människans grundläggande behov och drivkrafter är de samma. Vikten av kundfokus är densamma. Effekten av ett tydligt varumärke som appellerar till människors känslor är densamma.

Dock. De system som de flesta större bolag är uppbyggda kring, och många managementkonsulter fortfarande praktiserar (det finns så klart undantag, kolla in Karlöf Consulting), härstammar från en annan tid. En tid då de flesta medarbetare (då kallade arbetare) utförde monotona uppgifter vid löpande band. En tid utan ständig mobil uppkoppling. Inte bara systemen härstammar därifrån, även ledarskapet och synen på människan. Jag pratar om hierarkier, vinstfokus, top-down-management, budget:ar, anställningsformer, kontroll, policys och regelverk. Jag pratar också om ett missbruk av jordens ändliga resurser.

Idag lever vi i en snabbföränderlig oförutsägbar värld. Den tekniska utvecklingen är en starkt bidragande faktor, och den största skillnaden jämfört med förra seklet är att den numera också är exponentiell. Vi ser de exponentiella kurvorna överallt - hur start-ups som hittat rätt tar fart, hur nya sociala medier når 1 miljon användare, hur snabbt ett bra YouTube-klipp sprids, hur utvecklingen inom Artificiell Intelligens dagligen vinner nya segrar i racet mot människan.

Farten ställer helt nya krav på organisationer - i form av exempelvis produktutveckling, marknadsföring och kundrelationer. Men också i form av nya affärsmodeller (ni vet, tjatet om hur AirBnB disruptar hotellbranschen, Tink bankerna och Storytel förlagsbranschen). Problemet är att traditionella organisationer och system är dåliga på fart. Mellanchefer, regelverk och djävulens advokater stoppar upp. Och varje stopp är ett förlorat engagemang. Kanske en förlorad medarbetare.

Digitaliseringen har också skapat transparens. Idag kommer du inte undan med en dålig produkt, en otrevlig kundtjänst eller en kass företagskultur. Människor kommer att dela med sig av sina upplevelser. Den positiva sidan av samma mynt  är att autencitet och god:het premieras.

Den sista betydande faktorn, som inte kan tillskrivas digitaliseringen, men dock industraliseringen, är hotet mot vår planet. Vår existens. Vi som lever i västvärlden idag vill se ansvarstagande. Vi vill att politiker ska ta ansvar, att företag ska ta ansvar, och vi försöker att ta ansvar själva genom de val vi gör. Som medmänniskor, medarbetare och som konsumenter.

Tillbaka till hur:et, som Studio How är passionerade kring att hjälpa dig med. Ovan, och mycket mer, ställer alltså nya krav. De flesta organisationer och team som jag pratar med vill bli mer innovativa, mer snabbrörliga och mer transparenta. De vill också bli mer attraktiva arbetsgivare. Och de vill fortsätta att tjäna pengar, även i den digitaliserade världen. De inser att de behöver förändras, men de vet inte var de ska börja och hur de ska göra.

Studio How fokuserar på ovan frågor i den digitala transformationen. Vi utforskar hur man kan organisera sig, hur man kan bedriva ledarskap som bibehåller engagemang och stärker individen, hur man beter sig, kommunicerar och samarbetar - det vill säga organisationens kultur. Eftersom organisationens kultur bottnar i vilka värderingar och normer som styr, så utforskar vi självklart även det.

Vi inspireras exempelvis av denna modell, som säkert många av er har sett.

Image from QAspire.com - check out the excellent blog post  here !

Image from QAspire.com - check out the excellent blog post here!

Vi inspireras också av den senaste forskningen, inom exempelvis ledarskap, organisationsstruktur, teamutveckling och hjärnan.

Hur gör vi då? Vi gör det genom att skapa och facilitera lärandeupplevelser på plats hos er, med era team och medarbetare. Vårt mål är att skapa nya mindset, beteenden och strukturer som kommer att finnas kvar när vi har lämnat, eftersom det är ni själva som har skapat dem. Vi vet att ni behöver något annat än en 100-sidors power point för att lyckas. Vi är en nätverksorganisation vilket innebär att vi i varje uppdrag arbetar med de personer som behövs för att leverera det just ni behöver. Vårt nätverk är förenat av samma syfte. Samma syn på vad som behöver förändras.

Studio How vill fylla människors liv med mer mening. Vi vill få det att kännas i magen och hjärtat. Antingen gör vi det genom vårt fokus på att utveckla företagskultur, organisationsstruktur,  ledarskap och teamutveckling - med ökat engagemang och känsla av mening hos medarbetarna som resultat. Eller så gör vi det genom att jobba med organisationer och bolag som redan har ett högre syfte, att göra världen till en lite bättre plats för oss människor, och hjälpa dem att skapa ännu mer impact genom bättre användarupplevelser. Eller så gör vi både och.

Så, vill du transportera dig till ett stadie av ständig transformation? Vill du släppa lös innovationskraften i dina medarbetare och ditt team? Tror du på samskapande?

Då vill vi utforska framtiden med dig.

/ Anna Gullstrand, grundare av Studio How

Toppbild av Hudson Hintze på Unsplash