Leda workshops utifrån den sociala hjärnans behov

Facilitering & SCARF, hur hänger det ihop?

Varför fungerar vissa grupper bättre än andra? Senaste årens neuroforskning har visat att hjärnans sociala behov är större, och påverkar oss mer, än vad man först trott. När du leder en grupp i en workshop kan du få dem att bli produktiva snabbare genom att möta individernas behov av status, säkerhet, självständighet, samhörighet och rättvisa (SCARF-modellen). Härliga nyheter - eller hur!

När vi jobbar med komplex problemlösning i en snabbföränderlig värld så är de flesta överens om att vi uppnår bäst resultat när vi jobbar tillsammans. För att uppgiften kräver olika kompetens och specialistområden, men också för att olika egenskaper och perspektiv säkrar att vi hittar fram till den mest framgångsrika lösningen. Men, att arbeta i grupp kan vara både förfärligt och fantastiskt

De flesta av oss har varit med om när det verkligen fungerar - när gruppen får flow, är fokuserade på uppgiften och stärker varandra. Men vi har också upplevt dysfunktionella team och gruppsammankomster - där energin är låg, irritationsmomenten många och processen känns allt annat än produktiv.

Varför är det så? Och går det att göra något åt? Senaste årens neuroforskning har lagt nya bitar till pusslet. Man har kunnat påvisa att hjärnan uppfattar sociala hot som lika hotfulla som fysiska hot. När vi upplever ett socialt hot så agerar vi impulsivt och saknar tillgång till vår “tänkande” hjärna - den delen av hjärnan som vi vanligtvis använder för att lösa problem, vara analytiska och kreativa.

När en grupp människor träffas så går alltså allas hjärnor på högvarv. Det är inte till vår fördel att hjärnan förstärker möjliga hot i relation till belöningar. Denna försvarsmekanism utvecklades för tiotusentals år sedan när vi gick omkring på savannen och kunde bli uppätna varje dag. Nu gör den att grupper och andra människor känns läskigare än vad de faktiskt är - vilket kan trigga igång negativa känslor och beteenden som inte hjälper gruppen framåt.

Facilitering som möter hjärnans sociala behov

Neuroforskningen pekar på fem mänskliga behov som behöver tillfredsställas för att vi ska känna oss socialt trygga, och därmed få maximal tillgång till vår tänkande hjärna. Modellen kallas SCARF och står för: Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fearness. På svenska typ status, säkerhet, självständighet, samhörighet och rättvisa   

Har du en hjärna så har du ovan behov, men de olika delarna i modellen kan betyda olika mycket för olika människor. Om dina behov möts så känner du dig trygg, och om de inte möts så ställer din hjärna in sig på att fly eller fäkta, även om du kanske inte är medveten om att just det sker. En professionell facilitator har så klart stenkoll på detta och designar processen och sin kommunikation efter vad de olika individerna i gruppen behöver. Facilitatorns mål är att teamet ska uppnå sitt syfte och mål, och att säkra att alla team-medlemmar har tillgång till hela sin hjärna är en förutsättning för att det ska lyckas.

Så, hur kan du som facilitator tänkta kring de olika behoven? Och vad kan du göra konkret för att uppfylla dem?

Status

Hur ska du facilitera för att möta hjärnans behov av status? Status är kopplat till hur varje individ uppfattar sin status i relation till de andra i gruppen. Det kan handla om hierarkier, senioritet, mandat, nätverk, kompetens etc. Utmaningen med status är att om du som facilitator gör något som höjer en persons status så riskerar du att sänka någon annans. Detta innebär att du måste vara väldigt medveten om hur du uttrycker dig och designar övningar. Kanske berömmer du vissa personer i en grupp oftare än andra?

Generellt bör du som facilitator jobba med att stärka den inre motivationen hos människor. Människor känner att deras status höjs när de lär sig något och utvecklas. Att det de gjort uppmärksammas räcker långt som belöning. Du kan också genomföra övningar där alla individers status höjs - exempelvis genom att låta alla vara kreativa kring något där alla är nybörjare. Om du kan få deltagarna att känna sig värdefulla och sedda, oberoende av deras titel, så minskar du behovet av status.

Certainty

Hur ska du facilitera för att möta hjärnans behov av säkerhet och förutsägbarhet? Som facilitator kan du fylla detta behov genom att vara tydlig med din workshops syfte och mål, förväntningar på deltagarna och hur ni kommer att förhålla er till tiden. Gå igenom fysiska förutsättningar - som pauser, fika och lunch - eftersom detta är viktigt för många. Under workshopen skapar du säkerhet genom att visa att du håller koll på tiden och känner av när det behövs pauser, energizers etc. Du uppfyller också detta behov genom att vara dig själv - ju ärligare och sann som du upplevs desto säkrare känner sig deltagarna.

Autonomy

Hur ska du facilitera för att möta hjärnans behov av kontroll och handlingsfrihet? Detta behov uppfylls när vi människor upplever att vi kan göra egna val och har frihet att bestämma själva. Som facilitator kan du skapa valfrihet i delar av en workshop - exempelvis genom att låta deltagarna fördjupa sig i de områden som intresserar dem mest. Du kan också involvera deltagarna i beslut - exempelvis vilken övning som känns mest relevant att gå vidare med, om man ska bryta för lunch eller köra på 30 minuter till osv. Genom att delegera ansvar under olika workshopmoment och visa att du litar på deltagarna så uppfyller du också detta behov.

Relatedness

Hur ska du facilitera för att möta hjärnans behov av att känna samhörighet och tillhörighet? Eftersom du som facilitator jobbar i teamets tjänst så är detta behov extremt viktigt att tillfredsställa - alla individer i teamet måste känna att de är en del av gruppen för att gruppen ska kunna lyckas. Alla övningar som ökar grupptillhörigheten stärker detta behov - exempelvis att gruppen tar fram en gemensam vision med projektet, eller tillsammans kartlägger beteenden som de vill uppmuntra i gruppen. Som facilitator i en nyligen sammansatt grupp bör du vara noga med att säkra att alla deltagare får vara med - exempelvis när ett moment kräver smågrupper eller när alla ska iväg på lunch. Genom att jobba löpande med stärkande feedback säkrar du att alla i gruppen känner sig betydelsefulla och sedda.

Fairness

Hur ska du facilitera för att möta hjärnans behov av upplevd rättvisa? I grund och botten handlar detta om att alla individer i gruppen ska uppmärksammas och att allas idéer, åsikter och perspektiv är lika viktiga. Var extra noga med att designa övningar så att både extroverta och introverta personlighetsdrag kommer till sin rätt och möt även de personer som har avvikande åsikter och perspektiv med respekt. Du behöver också vara uppmärksam kring härskartekniker och omedvetna beteenden som skapar ojämställdhet i gruppen, och adressera dem på lämpligt sätt. Rättvisa handlar också om konkreta faktorer som tid och utrymme - du behöver säkra att de som vill uttrycka sig får möjlighet att göra det, att ingen enskild individ tar över workshopen, att alla grupper får samma tid för att redovisa genomförda uppgifter etc.

Det finns inga enkla svar...

Ovan är endast att betrakta som exempel utifrån mina upplevelser som facilitator. Som alltid med facilitering så finns det inga enkla svar, utan anpassningar måste alltid göras utifrån exempelvis situation, de människor som ingår i gruppen och hur länge gruppen har existerat. Som facilitator kan du också skapa delaktighet och ägarskap i gruppen genom att just diskutera SCARF-modellen och hur gruppen vill förhålla sig till den. Genom att vara medveten om SCARF kan du lägga en bra grund, och vara mer förberedd på hur du kan hantera situationer som kan uppstå.

Det som jag verkligen gillar med neuroforskningen kring den sociala hjärnan är att den går att applicera på alla människor. Och att den utmanar mig att fundera: Vilka behov har jag just nu? Vilka behov har de personer som jag jobbar med?

Hur tänker du kring detta? Har du några konkreta exempel att dela med dig av? Bidra gärna med dina tankar, perspektiv och metoder!

Nyfiken på facilitering - gå kurs med Studio How i mars!

Jobbar du med team och vill utveckla din kompetens inom facilitering? Anmäl dig till Studio How's kurs Leda team & workshops - kurs i facilitering för projektledare, teamledare & ledare, som går av stapeln i mars 2018. Just nu till EarlyBird-pris 4900 kr för 1,5 dagar. Och, vill du fördjupa dig i Neuroledarskap och SCARF så kan jag verkligen rekommendera Eva Hambolt och Neuroledarskap i Praktikens kurser.

Boktips/referenser:

Neuroledarskap : effektivt ledarskap byggt på hjärnforskning och beprövade metoder av Katarina Gospic och Stefan Falk

SCARF: a brain-based model for collaborating with and influencing others av David Rock

The Art of Facilitating av Dale Hunter  

Baskurs i Neuroledarskap - av Neuroledarskap i praktiken

Photo by jesse orrico on Unsplash